ท้องและฝาเรือ :

– ตัวเรือสีขาว
– พื้นเรือปูเป็นไฟเบอร์กล้าสติดลายกันลื่น
– กาบเรือทั้ง 2 ข้างติดลายกันลื่นยาวตลอดจากหัวเรือถึงท้ายเรือ
– ด้านหัวเรือมีห้องเก็บสมอเรือ
– ถังน้ำมัน Portable (มากับเครื่องยนต์)
– กันชน Alum. ครอบด้วยยางสีดำ
– โบอาย (1) และ สเทินอาย (2) ท้ายเรือ
– คลีท ผูกเชือก ขนาด 6″ (4)
– สมอแสตนเลสพร้อมเชือก 20 ม.
– ช่องเก็บของบริเวณท้ายเรือด้านซ้าย-ขวา

เครื่องยนต์ :

– Mercury 40 HP.
ป้อมคนขับ :

– เก้าอี้คนขับเรือโครงเป็นไฟเบอร์กลาสหุ้มผ้าหนังเทียมขา Stainless ติดตั้งบริเวณท้ายเรือด้านขวา
– ชุดพวงมาลัยพร้อมพวงมาลัย
– Remote Control
– เกจน์ที่มากับเครื่องยนต์ (เกจน์ต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับเครื่องแต่ละรุ่น)
– RPM
– Volt
– Oil Pressure
– เกจน์วันชั่วโมงการทางานของเครื่อง
– เกจน์ Trim
– เกจน์ความเร็ว 65 MPH พร้อมกาลากน้ำ
– Free Maintainance แบตเตอรี่
– ใบจักรอลูมิเนียม
อุปกรณ์เสริมตัวเรือ (Options) เก็บเงินเพิ่ม

 ทาที่นั่งบริเวณกลางเรือ กราบละ 1 ชุด
 ทาโครงหลังคาและผ้าใบ sunbrella คลุมเรือทั้งลำ
 ขึงผ้า sunbrella ที่ราวสแตนเลสหัวเรือเพื่อความสวยงาม (อันนี้จุดประสงค์ไม่ได้สาหรับความสวยงามอย่างเดียว สาหรับกันน้ำสาดจากหัวเรือด้วย)
 ไฟส่องใต้โครงหลังคา (ทาได้เฉพาะโครงหลังคาเป็นแบบถาวรไม่ใช่แบบพับได้)
 ทาถังน้ำมันในตัวเรือ
 ทาขั้นบันไดไว้ใช้ขึ้นลงระหว่างบริเวณกลางเรือและกราบเรือ
 ราวสแตนเลสรอบกราบเรือกันตก
 ที่แขวน fender ห้อยตรงราวสแตนเลสรอบลาเรือ
 ต่อบันไดขึ้นลงพร้อมราวจับบริเวณท้ายเรือ