top of page

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ติดตามข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เช่น คุกกี้ แฟลชคุกกี้ เว็บบีคอน ฯลฯ​

โปรดทราบว่าบริการของบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ การวางคุกกี้หรือการใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ผ่านบริการต่างๆ อาจมีนโยบายเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นบริการภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวจึงไม่ครอบคลุมการปฏิบัติดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบบทความสนับสนุนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และไซต์นี้

คำอธิบายและข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำอธิบาย ข้อมูล และตัวอย่างทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรใช้บทความนี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและช่วยเหลือคุณในการสร้างนโยบายคุกกี้ของคุณ

bottom of page