top of page

นโยบายการคืนเงิน

ธุรกิจออนไลน์ที่ขายสินค้าจำเป็นต้องแสดงนโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงิน 

นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภค หลีกเลี่ยงการเรียกร้องจากลูกค้าที่ไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ 

โปรดทราบว่าเว็บไซต์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าที่จับต้องได้กำหนดนโยบายการคืนเงินเป็นเอกสารแยกต่างหาก โดยปกติจะมีคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงิน

คำอธิบายและข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำอธิบาย ข้อมูล และตัวอย่างทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรใช้บทความนี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและช่วยเหลือคุณในการสร้างนโยบายการคืนเงิน/คืนสินค้า

bottom of page